Visjon

«Bli blant de 10 største private, ikke børsnoterte, eiendomsbesitterne i Norge (målt i verdijusterte eiendomsverdier)»

Visjon

«Bli blant de 10 største private, ikke børsnoterte, eiendomsbesitterne i Norge (målt i verdijusterte eiendomsverdier)»

Personvern