Aksjonærer

  • Det er ingen begrensninger på HVEM som kan være aksjonær i Draupner

  • Pt er 58% av aksjene eiet av REMA-kjøpmenn

  • Reitan Eiendom AS eier 22,1%

  • Resterende aksjer er i hovedsak eiet av andre REMA-/Reitan-ansatte, og bekjente av de

  • Fullstendig aksjonæroversikt oppdateres mai/juni hvert år og kan sees på proff.no

10 største aksjonærer per. 6. mai 2021

AksjonærEierandelKontaktperson
Reitan Eiendom AS
22,13%Ingolv Høyland
B V Nilsen Holding AS
6,41%Bjørn Vegard Nilsen
Harald Nore Johnsen Invest AS
4,49%  
Harald A. Johnsen
Chris Hammerkvist AS
4,19%  
Chris Hammerkvist
J. P. R. Holding AS
3,59%
Jostein Rogne
DJ Jensen Holding AS
3,24%
Dag Jørgen Jensen
TPK Holding AS
3,05%  
Harald A. Johnsen
BDH Invest AS
2,60%
Stig Ø. Kvarsnes
Bjørn Andre Moen AS
2,40%
Bjørn A. Moen 
ROSE Invest AS
2,39%
Gunnar Svarstad
Aksjonærer
  • Det er ingen begrensninger på HVEM som kan være aksjonær i Draupner

  • Pt er 58% av aksjene eiet av REMA-kjøpmenn

  • Reitan Eiendom AS eier 22,1%

  • Resterende aksjer er i hovedsak eiet av andre REMA-/Reitan-ansatte, og bekjente av de

Personvern