Emisjon

Draupner har gjennomført emisjon hver vår de siste årene. Gitt våre vekstplaner planlegger vi med å gjennomføre emisjon hver vår i årene som kommer, eventuell ytterligere emisjoner ved behov. Det er i utgangspunktet åpent for alle å delta i emisjoner, men i praksis har vi kun henvendt oss til dagens aksjonærer og et mindre utvalg av potensielle nye aksjonærer.

Personvern