Draupner Investeringer AS

Draupner Investeringer AS

Draupner er et frittstående eiendomsselskap som investerer i alle slags typer cash-flow eiendommer, med hovedfokus på dagligvarebutikker (fra samtlige dagligvarekjeder) og annen type handelseiendommer.

Vår langsiktige plan er å utvikle eksisterende og nye eiendommer, alene og i partnerskap med andre.

Draupner - hva betyr navnet?

I henhold til norrøn mytologi, tilhørte ringen Draupner den norrøne guden Odin, og er omtalt i den ”yngre Edda”. Det ble sagt om ringen Draupner: «Hver niende natt ”drypte” åtte nye ringer ned fra Draupner. Alle er like tunge som Draupner selv. Slik er Draupner en kilde til endeløs rikdom»

Draupner er et symbol for rikdom og overflod, men også for tilbakekomst og fruktbarhet

Personvern