Forretningside

Draupner er et frittstående eiendomsselskap som investerer i alle slags typer cash-flow eiendommer, med hovedfokus på dagligvarebutikker (fra samtlige dagligvarekjeder) og annen type handelseiendommer.

På lengre sikt:
  • Fortsatt være tungt eksponert mot cash-flow eiendommer, men i tillegg:

  • Utvikle eksisterende og nye eiendommer, alene og i partnerskap med andre

Personvern