RELI Skien AS

Adresse:Leirvollen 6, 3736 Skien
Telefon:990 91 995
Eposthege.nygard@borgforvaltning.no
Tilbake

Leietaker: 

UNO-X
REMA 1000 
Deler av eiendommen er ferdig regulert og har mulighet for ca 2.000 kvm nytt bygg
Personvern